дом Новини Жените от Разградско са по-активни в интернет от мъжете

  Жените от Разградско са по-активни в интернет от мъжете

  0
  ДЯЛ

  Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.3% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната.

  Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 5.7 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 24-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Кърджали – 84.4%, а най-нисък в област София – 51.3%.

  През 2018 г. 49.3% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 63.6% за страната. В сравнение с 2017 г. този показател за област Разград намалява с 9.4 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 76.8%, а най-нисък в област София – 44.0%.

  В област Разград жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.7 и 44.3%.

  Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 85.1% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то едва 32.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

  През 2018 г. само 3.6% от лицата в област Разград използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация, при средно 22.2% за страната. По този показател област Разград заема последно място сред всички области.