дом Новини Близо 6 000 души са консултирали експертите от ОИЦ-Разград

  Близо 6 000 души са консултирали експертите от ОИЦ-Разград

  0
  ДЯЛ

  Както всяка година, така и тази, екипът на Областния информационен център в Разград представи напредъка по изпълнението на европрограмите в областта и отчете своята дейност през 2018 г. Управителят Юлиян Данаилов отбеляза и постигнатите резултати, от началото на функциониране на Областния информационен ценър до сега, на среща с представители на местни, регионални и национални медии.

  От началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда” са сключени 130 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 74 263 210 лева, като реално изплатените средства по тях са 31 579 938 лева.

  Програмата за развитие на селските райони финансира общо 95 договора за безвъзмездна помощ на стойност 30 990 793 лева в област Разград.
  Две стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР): на Местната инициативна група (МИГ) Исперих и на МИГ Завет – Кубрат, с общ бюджет 9 143 600 лева подкрепят малки проекти, които се изпълняват на териториите на трите лудогорски общини.

  Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства се изпълняват 225 проекта на обща стойност 105 254 003 лева.

  През годината екипът на ОИЦ се включи в кампаниите на Европейската комисия: „Европа в моя регион 2018” и на мрежата от 27 ОИЦ: „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС”. Проведе Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС. Участва в маратона на четенето в партньорство с Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”.

  Пет ученички от ПГИ „ Робер Шуман” проведоха двуседмична учебна практика в ОИЦ-Разград.
  Петима младежи участваха в инициатива „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria, в която ОИЦ – Разград традиционно участва.

  Над 100 участници в кампанията „Еколято 2018” на ЦУТНТ посетиха офиса на ОИЦ и научиха за възможностите, които предоставят европейските програми в България до края на 2020 година.
  ОИЦ -Разград бе съорганизатор на поредната Ученическа волейболна лига.

  За периода на функциониране от 2012-2018 година Информационният център е организирал и провел 283 събития с 10 413 участници. Офисът е бил посетен от 5 851 заинтересовани лица по различни теми, които са получили отговори от експертите на 6 396 поставени въпроса, свързани с условията за кандидатстване с проекти по европрограмите и др.

  Проявите на ОИЦ са отразени в 2 413 публикации в печатните и електронни медии, 734 от тях са поместени в Единния информационен портал www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad.

  Над 4 500 са участвалите деца, младежи и възрастни жители и гости на града в проведените 7 кампании „Дни на Европа в Разград”.

  През настоящата година ОИЦ издаде и Брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” и третия си филм за успешни европроекти в региона.