дом Новини Утре откриват ремонтирания участък от пътя Търговище – Разград

  Утре откриват ремонтирания участък от пътя Търговище – Разград

  0
  ДЯЛ

  Утре – 6 декември, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов ще открие рехабилитираните 21 км от път II-49 Търговище – Разград.

  Участъкът е в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. На събитието са поканени да присъстват народните представители от региона, областните управители на Разград и Търговище, кметовете на населените места и др.
  Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 13 е „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД.

  Стойността на договора е 14 730 557,56 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг” АД. Техният договор е за 360 423,60 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт – 22“ ООД. Договорът им е за 9 949,50 лв. с ДДС.

  Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“ е 15 526 036,84 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% – 13 125 731,31 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 2 316 305,53 лв. с ДДС, а собственият принос е 84 000 лв. с ДДС.