дом Новини Културен календар на читалищата ще се публикува на сайта на Областна администрация-Разград

  Културен календар на читалищата ще се публикува на сайта на Областна администрация-Разград

  0
  ДЯЛ

  Културен календар на читалищата от област Разград ще се публикува на интернет сайта на Областна администрация-Разград всеки месец. Инициативата за уведомяване на жителите на региона за предстоящите културни събития по населени места е съвместна – на Областна администрация-Разград и на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ)-Разград.

  Реализацията на инициативата е в продължение на ангажимента на Областния управител Гюнай Хюсмен за подкрепа на културния живот и в най-малкото населено място в област Разград, запазване и развиване на традициите, както и предаването им на следващите поколения.

  Целта е да се популяризира и в интернет активната дейност на уникалните културни центрове – читалищата, които от години съхраняват българската памет и традиции, да имат възможност да ги посещават всички, които проявяват интерес към организираните събития.
  В календара по общини и населени места са описани конкретните културни събития, мястото и датата на провеждането им, както и телефони на организаторите за контакт с тях.

  Първият месец, за който сайтът на Областна администрация публикува културен календар – декември – включва над 160 събития.
  На територията на област Разград функционират 107 читалища.

  Културният календар може да бъде видян на сайта на Областна администрация-Разград в секция „Областта“ – „Културен календар“ или от първа страница на сайта вляво – на пета позиция „Културен календар на читалищата от област Разград за месец декември 2018 г.“. Ето линка: http://www.rz.government.bg/files/info_pages/Kalendar_Chitalishta_12_2018.pdf.