дом Новини 20 лица с увреждания започват работа в Община Кубрат

  20 лица с увреждания започват работа в Община Кубрат

  0
  ДЯЛ

  Трудовите договори между Община Кубрат и двадесет лица от уязвими групи (хора с увреждания) бяха подписани официално днес в залата на общинска администрация, лично от кмета на общината Алкин Неби.

  Лицата са назначени за срок от две години на пълен работен ден при петдневна работна седмица. Заетостта е осигурена по Програма „Обучение и заетост“ .

  Кметът на Кубрат поздрави присъстващите лица с новата им работа, като им пожела здраве и подчерта, че един от приоритетите на общинското ръководство са хората и осигуряването на работни места, като по този начин се цели, да се намали социалната изолация на тези хора и да се почувстват пълноценни жители на обществото.