дом Новини Над 250 адреса са посетили полицейски служители, за да върнат учениците в...

  Над 250 адреса са посетили полицейски служители, за да върнат учениците в класните стаи

  0
  ДЯЛ

  Директорът на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев и инспектор Женя Калчева участваха в работна среща по повод Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. „Тук съм не само по силата на служебните си задължения, но и по мое лично убеждение“, заяви пред присъстващите старши комисар Йовчев. „Всяко върнато в училище дете означава по-малко престъпност, спасена човешка съдба и възможност за по-добро бъдеще“, добави той.

  Пред директори на училища и детски градини инспектор Женя Калчева представи статистиката на полицията за осъществената дейност по Механизма. През учебната 2017/2018г. 15 полицейски служители, включени в местните екипи за обхват, са обходили 522 адреса на ученици и деца от Разградска област, подлежащи на задължително обучение, като са взели отношение и по предвидените по Механизма мерки съгласно своята компетентност.

  През 2018/2019г. в екипите за обхват са включени 21 полицейски служители, които до момента са извършили проверки на 254 адреса.
  Екипите за обхват към всяка община включват титуляри и техните заместници от съответната община, служители от Дирекция «Социално подпомагане», полицейски служители и педагози. Като добра практика се е наложило привличането на здравни медиатори към отдел «Здравеопазване» при съответните общини, както и медиатори от НПО с приоритет на работа ромската общност.

  Координацията и сътрудничеството между представителите на Областна администрация, общините, РУО, училищата, МВР и социалните служби са добри, търси се по-активно съдействие от неправителствения сектор, информират от ОД на МВР-Разград.

  В срещата взеха участие началникът на РУО-Разград Ангел Петков и директорът на РД ”Социално подпомагане” Татяна Костова.