дом Новини МКБППМН-Кубрат с инициатива за сплотен и толерантен клас

  МКБППМН-Кубрат с инициатива за сплотен и толерантен клас

  0
  ДЯЛ

  МКБППМН-Кубрат в месеца на толерантността, стартира педагогическо-образователна инициатива за сплотен и толерантен клас, като неделима част от приоритетите и задачите на съвременното училище. Идеята прегърнаха учители и ученици от кубратски училища, които си партнират с местната комисия. Посланици на инициативата станаха абитуриентите от ПГ-Кубрат с директор Ива Николова. Пред зрелостници стои важен житейски избор – А сега накъде? и в оставащите няколко месеца последни за тях в родното училище, с готовност приеха предизвикателството да са добрите примери за учениците от по-долните класове и да популяризират идеята – защо е важно да сме сплотени и толерантни в училище и как това помага още повече за успешната комуникация и поддържане на добри отношения с учители и връстници и как това води до по успешна себереализация и добро самочувствие.

  В идеята се включиха още ученици от ОУ „Васил Левски“-Беловец с класен ръководител Фатме Чакърова, ОУ „Св. Кл. Охридски“- Юпер с класен ръководител Гюлбахар Мехмедова, ученици от основното училище в село Равно и ученици от СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Нуршен Халилова.

  Според автора на инициативата, д-р Карагьозова, съвременният учител …“ трябва да да се справя и с управление на пространството, управление на времето, управление на учебния процес, управление на конфликтите, управление на взаимоотношенията в класа. Всичко това е необходимо за да се изгради спокойна класна атмосфера, в която дружелюбните отношения между всички участници в учебния процес да са водещи. Такава среда предполага по-ефективно обучение, по-стимулираща комуникация и по-добра мотивация за включване в училищния и класен живот. В съвременните условия, учителят е и в ролята на мениджър, който създава и организира сплотено ученическо общество, което е част от позитивната образователна среда и привлича родителите да са част от него“.

  На тази идея са и посветени и новите тетрадки и папки на МКБППМН-Кубрат, които излъчват послание за по-мирен, по-добър, по-хармоничен, по-красив и по-хуманен свят. А изпълнението на тази глобална задача започва с формирането на сплотеност и задружност още в семейството и продължава в детската градина, училището и продължава през целия съзнателен живот на човека.