дом Новини Деца-сираци с нов вид месечна помощ от догодина

  Деца-сираци с нов вид месечна помощ от догодина

  0
  ДЯЛ

  От догодина се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Разград.
  На 23.10.2018 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. В него се добавя нов вид месечна помощ за дете, чийто родител/родители са починали и което няма право на наследствена пенсия – чл.8 е от ЗСПД.

  Новата месечна помощ ще се отпуска без доходен критерий, на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Тя ще се получава до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, при наличие на следните условия:

  – живеят постоянно в страната;
  – детето няма право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
  – детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  – детето редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  – детето има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;

  Месечната помощ ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава помощи за детето по реда на Закона за закрила на детето.

  Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година.
  Месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.