дом Новини С 1002 лв. средна работна заплата, област Разград на 6-то място по...

  С 1002 лв. средна работна заплата, област Разград на 6-то място по доходи

  0
  ДЯЛ

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2018 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.9%.

  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2018 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 18.3 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 2.3%, информират от разградския офис на Националния статистически институт. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7%, а в частния сектор намаляват – с 4.2%.

  В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2018 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 13.6% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 10.8%.

  През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.0% спрямо същия период на 2017 г. и достига 1002 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 1.3%. В обществения сектор получават средно 944 лв., а в частния – 1026 лв.

  Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Селско, горско и рибно стопанство“.

  По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2018 г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1504 лв., София – 1109 лв. и Стара Загора – 1096 лв., а най-ниско в Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Силистра – 781 лв.