дом Новини Как се правят пари от въздуха?

  Как се правят пари от въздуха?

  0
  ДЯЛ

  Проблемите с наднорменото замърсяване на въздуха остават въпреки всички наложени санкции, посочени в отговор на въпрос от народните представители от ДПС Ахмед Ахмедов и Ихсан Хаккъ относно „Мерси срещу замърсяването на въздуха в гр.Разград“ отправен към Нено Димов – министър на околната среда и водите.

  Наложените глоби на предприятията са всеизвестни, предстои и съставяне на акт (по реда на Закона за водите) на „Биовет” АД за констатирано непостигане на необходимото качество за пречистване на отпадъчните води на изхода на пречиствателната станция, но това не довежда до промяна що се касае до влиянието на измерените концентрации върху здравето на разградчани.

  Във връзка с горното, е посочено, че резултатите от измерванията на качеството на атмосферния въздух са предоставени на община Разград и на Регионалната здравна инспекция в Разград с цел извършване на анализ за влиянието на измерените концентрации върху здравето на населението в града.

  Отговорът на Министъра единствено потвърждава притеснителното състояние на качеството на въздуха, който дишат разградчани, без да съдържа нито една конкретна мярка – на практика не се споменова абсолютно нищо за преодоляване замърсяването на въздуха.

  Докато чистият въздух е приоритет за европейските страни, все още не е направено достатъчно за ограничаване на зловредвите миризми, а изводът е, че правителството не прави почти нищо ефективно за подобряване на ситуацията.

  Пълният текст може да видите в снимките: