дом Новини Над 5 700 молби за енергийни помощи са одобрени в Разградско

  Над 5 700 молби за енергийни помощи са одобрени в Разградско

  23
  ДЯЛ

  Към 5 ноември в област Разград са подадени общо 7392 бр. заявления- декларации за енергийни помощи, от тях отпуснатите са 5726 бр., съобщи директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Татяна Костова. Отказаните заявления са 1329 бр., а все още в процес на обработка са 337 молби.
  Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 374,15 лв. ., месечно по 74,83 лв. Помощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период.
  По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:
  Община Разград – приети заявления -декларации 1439, отпуснати помощи 1212 бр., отказани 170 бр;
  Община Исперих – приети заявления -декларации 1730, отпуснати помощи 1194 бр., отказани 366 бр.;
  Община Кубрат – приети заявления -декларации 1399, отпуснати помощи 1120 бр., отказани 256 бр.;
  Община Завет – приети заявления -декларации 879, отпуснати помощи 687 бр., отказани 191 бр.;
  Община Лозница – приети заявления -декларации 755, отпуснати помощи 633 бр., отказани – 70 бр.;
  Община Самуил – приети заявления -декларации 769, отпуснати помощи 561 бр., отказани 185 бр.;
  Община Цар Калоян – приети заявления -декларации 421, отпуснати помощи 319 бр., отказани – 11 бр.;

  Прави впечатление, че лицата избират да се отопляват предимно с твърдо гориво – общо 6897 семейства, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик са предпочели само 186 семейства, от които 170 са от община Кубрат и само 16 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 173 семейства от община Разград и 4 семейства от Лозница, с топлоенергия 69 семейства, а с природен газ 15 семейства.
  За миналия отоплителен сезон 2017-2018г. в област Разград са били приети 7596 заявления –декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били 5842 лица и семейства. В сравнение с предходните години се наблюдава запазване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление.