дом Новини Леярната в Лозница преустанови дейност

  Леярната в Лозница преустанови дейност

  0
  ДЯЛ

  Инсталацията за „Топене и леене на алуминий“ в гр. Лозница, с оператор „Метал“ ЕООД преустанови дейностпо решение на дружеството, информират от еконспекцията в Русе. Експерти на РИОСВ – Русе провериха на място изпълнението на представения план за прекратяване на дейността съгласно условие в Комплексното разрешително.

  При извършения оглед на площадката и представените документи е установено, че инсталацията за топене и леене на алуминий е демонтирана. Огнеупорните тухли са складирани извън помещението. Разкомплектовани са помощните и пречиствателните съоръжения. Отпадъците от дейността на леярната ще бъдат предадени за скрап, а останалите, констатирани при предходна проверка са предадени на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград.

  Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда предстои екоинспекцията да започне процедура за прекратяване на Комплексното разрешително на дружеството.