дом Новини Завърши есенната обиколка на ОИЦ в общините от областта

  Завърши есенната обиколка на ОИЦ в общините от областта

  0
  ДЯЛ

  В периода от 9 до 31 октомври екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград направи есенната си обиколка из областта. Информационните срещи на тема „Актуални и предстоящи процедури по европрограмите през 2018 г.” се състояха в общинските центрове и бяха посетени от близо 150 представители на местните и регионални власти, образователни, културни и социални структури, неправителствения сектор, бизнеса, земеделски производители, организации на бизнеса, граждани и медии.

  Присъстващите се запознаха с отворените и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по програмите „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

  Разяснени бяха възможностите и сроковете по Програма „Еразъм+” през 2019 г., като и обявеният конкурс за стратегически проекти на Фонд „Активни граждани” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 година.

  Във всички общини образователните институции проявиха интерес към анонсираните процедури „Подкрепа за успех” и „Образование за утрешния ден”. В някои от срещите беше споделен опит от страна на ръководители и ученици – участници в успешно приключени проекти и такива в процес на изпълнение по Програма „Еразъм+”.

  В малките общини има подчертан интерес към подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, която подпомага местния бизнес, услуги и занаяти.

  Експертите от Националната служба за съвети в земеделието – офис Разград, които се включиха в събитията заедно с екипа на ОИЦ, разясниха мерките от ПРСР по които службата консултира безплатно земеделските стопани.

  Участниците в информационните срещи получиха и коментираха с интерес новата печатна брошура на ОИЦ – Разград „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието”. Изданието включва информация за над 50 местни проекта и популяризира постигнатото с евросредства в региона, като се стреми да помогне на предприемчивите читатели да подготвят качествени и устойчиви проекти.