дом Новини Петима „Експерти по европрограми и проекти” работиха в ОИЦ – Разград за...

  Петима „Експерти по европрограми и проекти” работиха в ОИЦ – Разград за ден

  0
  ДЯЛ

  Областният информационен център (ОИЦ) – Разград се включи и тази година в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). По време на кампанията държавни управници и мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден. „Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на администрацията и бизнеса.

  ОИЦ – Разград обяви в онлайн платформата на инициативата „свободни” позиции „Експерт по европейски програми и проекти” за еднодневен стаж на ученици или студенти. Задачата им бе да предоставят информация за финансиране на проекти от европрограмите в България и да участват в подготовката за провеждане на информационна среща с граждани, фирми и организации от екипа на ОИЦ по време на обиколката му в общините от Лудогорието.

  Одобрени бяха петима от кандидатите, регистрирали ли се в платформата на кампанията ‒ Емануил Станков, 12 клас и Калоян Красимиров, 10 клас, изучаващи английски и испански език в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград; Есин Шакир, 11 клас, специалност „Земеделско стопанство” в ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих, и възпитаниците от 11 клас на разградската ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина”, обучаващи се по специалността „Моден дизайн” Арзу Мехмедова и Фикрет Айдън.

  Екипът на ОИЦ запозна стажантите с дейността и услугите, които мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ в страната предоставя безплатно на широката общественост и с функционалностите на Единния информационен портал www.eufunds.bg. Разгледаха с интерес Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез която се подават и отчитат проектите по европейските програми.
  Младите „експерти” споделиха своите планове за продължаване на образованието си. Заинтересуваха се от възможностите, след завършването му, да стартират собствен бизнес с помощта на евросредства. Есин от Исперих разказа за предстоящото си пътуване на производствена практика в Испания, в рамките на проект по програма „Еразъм+”.

  За участието си в кампанията „Мениджър за един ден” стажантите получиха Сертификати и богат набор от информационни и рекламни материали, свързани с европейските фондове и програми.