дом Новини Мобилни полицейски екипи обикалят 24 села в Разградска област през ноември

  Мобилни полицейски екипи обикалят 24 села в Разградска област през ноември

  0
  ДЯЛ

  С цел постигне на по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред, мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.

  Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции.

  Графикът на посещенията и часът на срещите на място от мобилни екипи през месец ноември е следният:

  01.11.2018г. – с.Точилари, /кметство/ от 09.00ч.-09.30ч.

  01.11.2018г. – с.Горичево /кметство от 09.30ч.-10.00ч.

  01.11.2018г. – с.Бисерци, /кметство/ от 10.00ч.-10.30ч.

  01.11.2018г. – с.Божурово /кметство/ от 10.30ч.-11.00ч.

  01.11.2018г. – с.Юпер /кметство/ от 11.00ч.-11.30ч.

  01.11.2018г. – с.Сеслав /кметство/ от 11.30ч.-12.00ч.

  01.11.2018г. – с.Беловец /кметство/ от 13.00ч.-13.30ч.

  01.11.2018г. – с.Мъдрево /кметство/ от 13.30ч.-14.00ч.

  01.11.2018г. – с.Тертер /кметство/ от 14.00ч.-14.30ч.

  15.11.2018г. – с.Побит камък /кметство/ от 09.00ч.-09.30ч.

  15.11.2018г. – с.Острово /кметство/ от 09.30ч.-10.00ч.

  15.11.2018г. – с.Брестовене /кметство/ от 10.00ч.-10.30ч.

  15.11.2018г. – с.Савин /кметство/ от 10.30ч.-11.00ч.

  15.11.2018г. – с.Севар /кметство/ от 11.00ч.-11.30ч.

  15.11.2018г. – с.Сушево /кметство/ от 11.30ч.-12.00ч.

  15.11.2018г. – с.Прелез /кметство/ от 13.00ч.-13.30ч.

  29.11.2018г.- с.Веселец /кметство/ от 09.00ч.-09.30ч.

  29.11.2018г. – с.Иван Шишманово /кметство/ от 09.30ч.-10.00ч.

  29.11.2018г. – с.Свещари /кметство/ от 10.00ч.-10.30ч.

  29.11.2018г. – с.Вазово /кметство/ от 10.30ч.-11.00ч.

  29.11.2018г. – с.Райнино /кметство/ от 11.00ч.-11.30ч.

  29.11.2018г. – с.Малък Поровец /кметство/ от 11.30ч.-12.00ч.

  29.11.2018г. – с.Драгомъж /кметство/ от 13.00ч.-13.30ч.

  29.11.2018г. – с.Голям Поровец /кметство/ от 13.30ч.-14.00ч