дом Новини Родители, психолози и експерти на дебат свързан с противообществените прояви на учениците

  Родители, психолози и експерти на дебат свързан с противообществените прояви на учениците

  0
  ДЯЛ

  Заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов откри Първи дискусионен форум за родители, организиран от Община Разград, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества.

  Форумът се проведе в сряда в бистро „Зайо Байо“, участваха още председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, директорът на ОД МВР – Разград Ивайло Йовчев и експерти от институции, имащи отношение към противоправните прояви на учениците от учебните заведения.

  В работата на форума участва и г-н Валентин Минков, психолог и експерт към Превантивно информационен център, гр. Плевен, с дългогодишен опит в областта на социалната психология, обученията и консултациите и ръководители на местни институции.

  Повод за подобен дискусионен форум бе анализът на състоянието на извършените противообществени прояви и рискови поведения на младите хора и на причините за тях, който показва недостатъчна координация на усилията на овластените институции с местната родителска общност.

  Целта на инициативата бе постигане на по-добри резултати в работата за създаване на среда, способстваща за намаляване на престъпленията и насилието в училище и извън него.