дом Новини В отворен граждански дебат се обсъди приноса и потенциала на политиката за...

  В отворен граждански дебат се обсъди приноса и потенциала на политиката за сближаване на ЕС

  0
  ДЯЛ

  През следващия програмен период 2021-2027 г., се очаква бюджетът за политиката на сближаване (или кохезионната политика) за България да нарасне с до 8% или с 2 милиарда евро повече, това заяви Юлиян Данаилов, управител на ОИЦ – Разград по време на информационна среща – дебат „Граждански диалог“ за приноса и потенциала на политиката за сближаване на ЕС.

  Събитието, организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград, стартира с видео приветствие от българския еврокомисар Мария Габриел, която представи Многогодишната финансова рамка (МФР) и законодателните предложения на Еврокомисията за новия програмен период 2021-2027 г. В обръщението си тя подчерта, че политиката на сближаване е един от стълбовете на европейския проект.

  От изнесената информация на срещата стана ясно, че бюджетната рамка за следващия 7-годишен финансов период предвижда да се промени начинът на отпускане на средства. Очакват се занижени нива на съфинансиране от фондовете и повече национално съфинансиране на проектите (от 85% на 70%), като целта е постигане на по-голяма ангажираност на бенефициентите през следващия програмен период. В европейският бюджет също така е заложено увеличение по редица пера. С 50% се очаква нарастване на средствата за наука и иновации. Предвижда се и двоен бюджет за Програма „Еразъм“.

  Сред основните характеристики на МФР сапо-опростен, гъвкав и прозрачен бюджет, по-малко административна тежест за бенефициентите и търсене на нови, модерни източници на финансиране за бюджета на ЕС. В момента е в ход преговорен процес по подготовка на рамката и дебат по предложения от Европейската комисия на нов законодателен пакет свързан с нея.

  Приоритетите на финансовата рамка за периода 2021-2027 г. ще са насочени към единния пазар, иновации и цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана.

  За участие в гражданския диалог бяха поканени настоящи и потенциални бенефициенти на евросредства, представители на местните власти, академичната общност, бизнеса и неправителствени организации. Част от присъстващите се обединиха около мнението, че кандидатстването по проект носи редица спънки, от гледна точна на някои от заложените изисквания по изпълнението им. Имаше и предложение да се увеличат средствата към непранителствените организациите, като по-възможност от тях не се изисква собствено съфинансиране.

  По време на срещата бе представен напредъка по изпълнението на европрограмите в Лудогорието и актуалните и предстоящивъзможности за кандидатстване с проектни предложения по тях до края на 2018 година. В област Разград са финансирани 223 проекта по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, на обща стойност 105 156 312,20 лв.