дом Новини 15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община...

15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община Кубрат

0
SHARE

Днес в община Кубрат бяха сключени трудови договори с болногледачи, като по този начин бе осигурена заетост на 15 лица за една година.

На събитието присъстваха кметът на община Кубрат – Алкин Неби, председателят на Общински съвет-Кубрат – Хюсеин Юмеров, и заместник-кметът – Орхан Мехмед.

Работните места са по проект „Работа“ по Договор за осигуряване на заетост“, сключен между Агенция по заетостта и Община Кубрат. Дейността се осъществява с финансовата подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.