дом Новини Пет фирми искат да ремонтират голямата джамия в Разград

  Пет фирми искат да ремонтират голямата джамия в Разград

  0
  ДЯЛ

  Пет фирми подадоха документи за участие в обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“. Пликовете с техните оферти бяха отворени днес от петчленна комисия с председател Мирослава Павлова – външен експерт, правоспособен юрист и членове – Катя Ангелова – специалист „Архитектура“, Любен Христов – специалист „Инженер по промишлено и гражданско строителство“, Маргарита Тинчева – главен юрисконсулт в Областна администрация-Разград и Йоана Монева – юрисконсулт в Областна администрация-Разград.

  В публичната част от заседанието си комисията отвори и обяви съдържанието на пликовете на петимата участници в процедурата: „Стройкомерс-ТТ“ЕООД, град Търговище; „Рестстрой“ЕООД, град Пловдив; „Парсек Груп“ЕООД, град Пловдив; „Пи Ес Пи“ЕООД, град София; „Екса“АД, град София. След това в закрито заседание започна разглеждането на документите по подбор и техническите предложения. Ценовите оферти се отварят на следващо заседание, като неговата дата ще бъде обявена на сайта на Областна администрация-Разград, раздел „Профил на купувача“.

  Със свое решение от месец март тази година Министерски съвет възложи на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамията „Ибрахим паша“.

  Джамията „Ибрахим паша“ е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата.