дом Новини Фото конкурс на тема „Поглед от Лудогорието към Европа“ обяви Областна администрация-Разград

  Фото конкурс на тема „Поглед от Лудогорието към Европа“ обяви Областна администрация-Разград

  0
  ДЯЛ

  Областна администрация-Разград обявява фотографски конкурс „Поглед от Лудогорието към Европа“ – европейското културно наследство във фотообектива на жителите на област Разград. Инициативата е част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, дейностите са в рамките на приоритет 2 „2018 – година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в ЕС и приносът на Република България към европейските ценности, дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“.

  Да участват в конкурса имат право фотографи от област Разград, заснели по време на свои пътувания обекти на културно-историческото наследство на държави-членки на Европейския съюз с изключение на България. Всеки може да представи до две творби за участие в конкурса на електронна поща r.mincheva@rz-government.org до 30 октомври.

  Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи – до 14 години, от 15 до 18 години, над 18 години. Снимките трябва да бъдат придружени с кратка информация за заснетата архитектурна или природна забележителност.

  След оценяване от компетентно жури най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба, във всяка от трите възрастови групи ще бъдат връчени първа, втора и трета награда. Освен в областния център Разград, изложбите ще гостуват и в Исперих и Кубрат.

  Целта на фотоконкурса е представяне на богатото и разнообразно културно наследство на Европа и запознаване на широката общественост в област Разград с културното многообразие в ЕС, информират от областната управа. Инициативата има намерение и да стимулира участието на гражданското общество в дебата относно ролята на културното многообразие, а също и да се покаже както любопитството на разградчани към заобикалящия ги свят, така и многобройните възможности за удовлетворяването му, които се отварят с членството на България в ЕС.

  Пълният регламент на фотоконкурса може да видите на сайта на Областна администрация-Разград – http://www.rz.government.bg/bg/400-photo-contest.