дом Новини 32 души от рискови групи в Кубрат получиха свидетелства за професионална квалификация

  32 души от рискови групи в Кубрат получиха свидетелства за професионална квалификация

  0
  ДЯЛ

  Днес в заседателната зала на Община Кубрат се връчиха свидетелствата за професионална квалификация на 16 работници в озеленяването и 16 помощници в строителството.
  С настоящия проект през месец Септември т.г., Община Кубрат осигури работа на 32 лица от рискови групи, като целта на проекта е подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи.

  Дейността се реализира в рамките на започналия да се изпълнява проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на Община Кубрат” по процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.