дом Новини Областният съвет по условия на труд заседава преди Световния ден за достоен...

  Областният съвет по условия на труд заседава преди Световния ден за достоен труд

  0
  ДЯЛ

  Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов откри и ръководи заседанието на Областния съвет по условия на труд днес, информират от Областна администрация-Разград. Събирането на представителите на институции, ангажирани в тази сфера, бе по повод 7 октомври – Световен ден за достоен труд.

  В началото на заседанието председателят на РС на КНСБ-Разград Грациела Ранкова представи инициативите на синдиката по повод 7 октомври. Профсъюзът е организирал информационни дни през тази и следващата седмица под надслов „Да променим правилата!“. Съвместно със Стопанската камара е проведено проучване по темата сред членове на КНСБ. В него са участвали 412 човека от бюджетния и реалния сектор. 20% са обявили, че са използвали нерегламентирани стоки и услуги, 8% са признали, че са упражнявали недеклариран труд, 9% са получавали заплата в плик, 80% са за увеличаване с 20% на заплатите в бюджетния сектор, 94% считат, че не получават достойно заплащане.

  На заседанието директорът на дирекция „Инспекция по труда“-Разград Катя Филипова представи информация относно извършените от институцията проверки през деветмесечието на 2018 г. и резултатите от тях във връзка със спазването на законодателството в областта на трудовите и осигурителни отношения и безопасни и здравословни условия на труд. Филипова съобщи, че за деветте месеца на година четиримата трудови инспектори са извършили 282 инспекции във фирми, в които работят 18 000 човека. Двама от работодателите са възпрепятствали дейността на инспекторите. Извършени са 88 последващи проверки на места, където са установени груби нарушения на трудовото законодателство.

  Констатираните нарушения са общо 1170, 699 от тях по Закона за безопасни условия на труд, а 471 – по трудови правоотношения. Средно за една проверка се установени по 4,1 нарушения. Издадени са 1151 предписания, една машина е спряна от експлоатация, спрени са 3 незаконни разпореждания на работодател, въведен е един специален режим на работа, издадени са 3 постановления по Кодекса на труда за обявяване на трудово правоотношение при установена работа на работници без трудов договор. Подаден е един сигнал до Районна прокуратура срещу три лица, извършващи правнорегламентирана дейност с висок риск, при която е настъпило трайно увреждане на здравето на един работещ при извършване на строителна дейност, по този случай е образувано досъдебно производство. Съставени са 55 акта за установяване на административно нарушение, издадени са 59 наказателни постановления. Сумата на глобите и имуществените санкции, наложени с наказателните постановления е в размер на 90 800 лева, средният размер на санкцията е 1539 лева.
  Директорът на ТП на НОИ-Разград Веселин Николов представи анализ на трудовия травматизъм в област Разград за деветмесечието. Той сочи, че в този период са декларирани 25 злополуки, 19 от които са признати за трудови. Три от злополуките са със смъртен изход – при едната при разнос на стоки е починал човек по време на пътно-транспортно произшествие, при втората шофьор на санитарен автомобил е получил инфаркт след превоз на лекар в Исперих, а при третия случай работник-животновъд на територията на Федерална република Германия е починал внезапно в почивен ден.

  Отраслите с най-много злополуки са: държавно управление и отбрана – 6 броя, образование – 3, производство на изделия от други неметални суровини – 3, горско стопанство – 2, производство на лекарствени вещества и продукти – 2. По-често стават злополуки през есенно-зимния сезон, най-много – по 4 са през месеците март и май. По възрастови показатели най-голям е делът на пострадалите работници над 50 години – 11. В национален мащаб област Разград дели 20-то място с област Видин по брой на трудовите злополуки.