дом Новини Информационни срещи в Лудогорието за актуалните европрограми организира Областният информационен център

  Информационни срещи в Лудогорието за актуалните европрограми организира Областният информационен център

  0
  ДЯЛ

  На среща с представители на местни и регионални медии екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград представи новата печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Изданието включва информация за над 50 местни проекта, финансирани по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. С написаното ОИЦ целѝ да популяризира постигнатото с евросредства в Лудогорието и да помогне на предприемчивите читатели да подготвят качествени и устойчиви проекти.
  Електронен вариант на книжката може да бъде изтеглен оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad

  В момента се заснема и видеофилм за успешните проекти в областта, който ще бъде готов до края на месеца.

  Участниците в срещата се запознаха с напредъка по изпълнението на европрограмите в Лудогорието. От началото на програмния период 2014-2020 по оперативните програми в Разградска област са сключени 130 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 74 263 210 лева. Реално изплатените средства по тях достигат 30 276 886 лева. Програмата за развитие на селските райони финансира 93 договора с обща стойност на одобрената субсидия 30 893 102 лева.

  ОИЦ – Разград анонсира и втората за годината информационна обиколка в общините от Лудогорието. На срещите ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите до края на годината. Поканени са представители на широката общественост ‒ местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми, земеделски производители, граждани и медии. В информационните събития, заедно с екипа на ОИЦ ще се включи и експерт от Националната служба за съвети в земеделието – офис Разград.

  Информационните срещи в общинските центрове ще се състоят в периода от 9 до 31 октомври 2018 г., както следва:
  • Цар Калоян, 9 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Съзнай себе си”;
  • Лозница, 11 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
  • Кубрат, 16 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”;
  • Самуил, 18 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
  • Завет, 23 октомври (вторник) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
  • Разград, 25 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Младежки клуб на Средношколско общежитие
  (Зайо Байо) в гр. Разград;
  • Исперих, 31 октомври (сряда) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет.

  На пресконференцията бе представена и провеждащата се до края на октомври национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ в България „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС”. Целта на инициативата е популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. на Европейския съюз и на предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период. В рамките на кампанията ще бъде отбелязана и 30-та годишнина на Политиката на сближаване на Европейския съюз.