дом Новини Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи

    Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи

    0
    ДЯЛ

    Днес, кметът на община Кубрат – Алкин Неби подписа още 16 трудови договори с помощници в строителството. По-рано, Общината беше сключила други 16 договора с лица, назначени като работници в озеленяването. Всички 32 души, преминали пълен курс на обучение от 300 учебни часа, по схема „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, получиха свидетелства за придобита професионална квалификация.

    С настоящия проект Община Кубрат осигури работа на 32 лица от рискови групи, като целта на проекта е подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи.