дом Новини Раздават чували и ръкавици за голямото почистване в събота

  Раздават чували и ръкавици за голямото почистване в събота

  0
  ДЯЛ

  В Областната администрация в Разград започна раздаването на 600 чувала и 1000 чифта ръкавици за доброволците, които ще участват в инициативата „Да изчистим България заедно “. Помощните материали се предоставят на общинските администрации, които ги раздават на желаещите. От местните управи предоставиха информация за местата, където ще се чисти в събота.

  В община Исперих местата за почистване са: Градски парк – ул. „Борис Савов“; зелени площи на ул. „Стефан Караджа“, ул. „Васил Левски“ /парк „Владимир Друмев“/, на ул. „Хан Аспарух“ /блок „Кристал“/ и в ж.к. „Васил Априлов“; както и Градски стадион и Местността „Сборяново“.

  В община Самуил се очаква включване на над 150 доброволци. Ангажименти за включване в инициативата са поели: Общинска администрация-Самуил, ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“-с. Самуил и ОУ„Христо Ботев“-с. Владимировци. Почистване ще се извърши в населените места: с.Самуил, с.Пчелина, с.Владимировци, с.Ножарево, с.Богданци, с.Голяма Вода, с.Хърсово, с.Желязковец, с.Хума, с.Богомилци, с.Кривица, както и на местностите „Парка“, „Деведжи“, „Лозята“, „Орта кулак“, „Токат азъ“ в с. Самуил; както и на детски площадки в с.Самуил, с.Хърсово, с.Голяма Вода, с.Владимировци, с.Пчелина.

  В община Цар Калоян ще се почистват централните зони в селата Езерче и Костанденец, а в общинския център – по улица „Христо Ботев“ и отсечката за гробищата извън града, в посока гр. Ветово; по улица „Филип Тотю“ – пресечна на ул. „Христо Ботев“; по улица „Русе“ в посока с. Костанденец; Централна зона: пл. „Демокрация“, паркинг, автоспирка, поща и др.

  В община Завет ще се почистват обществени места, паркове, градини, озеленени площи, междублокови пространства, дворове на фирми, училища и детски градини, находящи се на територията на общината. Събраните отпадъци ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград от Общинско предприятие „Воден – 2009“.

  В община Лозница се очаква включване на над 90 доброволци в кампанията „Да изчистим България заедно“. Те ще чистят в 11 населени места. В Бели Лом ще чистят централна улица „Цариградско шосе“, зелени площи около стадиона и терена около селскостопанския двор. Във Веселина ще чистят зелени площи около ДГ„Пролет“ – ул. „Хр. Ботев“ и около ОУ „Иван Вазов – ул. „Хр. Ботев“; в Ловско – зелени площи по ул. „Паркова“ и ул. „Стара планина“; в Манастирци – Зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“; в Гороцвет – улица „Димчо Дебелянов“; в Каменар – зелени площи по улиците „Беласица“ и „Тодювци“; в Синя вода – зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“ и зелени площи на детската градина и около кметството; в Студенец – зелени площи около читалището по ул. „Странджа“ и зелени площи по ул. „Огоста“, в Тръбач- централни части на населеното място и зелени площи по ул. „Венелин“ и ул. „Арда“; в Чудомир – зелени площи около кметството и зелени площи около детска и спортна площадка. В общинския център Лозница ще се чистят междублоковите пространства по ул. „Дружба“, Централен градски парк и малък градски парк.

  В кампанията в областния град Разград ще се включат Областната администрация, ТП на НОИ, Териториално подразделение на НАП, ОДБХ, Областна дирекция „Земеделие“, училища и неправителствени организации.

  Предвидените места за почистване са: „Младежки парк“ в ЖК„Абритус“; вилна зона „Дянковски път“; местност „Пчелина“ в землището на гр. Разград /зона за спорт и пикник срещу бивш ресторант „Горски кът“/, междублокови пространства, детски площадки и други.

  Служителите в Областната администрация ще почистват местността „Пчелина“.