дом Новини Санкции за близо 160 хил. лв. наложи екоинспекция на тровещи предприятия в...

  Санкции за близо 160 хил. лв. наложи екоинспекция на тровещи предприятия в Разград

  0
  ДЯЛ
  0.9.138

  Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов определи размерите на санкциите на четирите дружества в Разград заради превишения на нормите по показатели в отпадъчните им води.

  Най-висока е текущата месечна санкция на „Биовет“ АД-клон Радград. Тя е в размер на 88 191 лв. Определена е за превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), разписани в Комплексното разрешително по показателите азот амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

  На „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, оператор на Градска пречиствателна станция е наложена текуща месечна санкция в размер на 67 035 лв. Тя е за установени отклонения от ИЕО, определени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ по показатели неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и фосфор.

  Текуща месечна санкция в размер на 120 лв. е наложена и на „Пилко“ ЕООД. Птицекланницата е допуснала превишения на ИЕО по показател общ азот.

  На дружеството „Амилум България“ ЕАД е съставен акт за установено административно нарушение-неизпълнение на условие в Комплексното разрешително и допуснати превишения на максимално допустимите концентрации по показатели активна реакция и неразтворени вещества.

  Отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води, взети от пречиствателните станции в периода 20-24 август от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе в рамките на проведения контрол по постъпили сигнали за неприятни миризми в града.

  На санкционираните дружества ще се дадат предписания да предприемат действия за достигане на определените норми за отпадъчни води в разрешителните документи.