дом Новини Нова брошура за европроектите в Лудогорието на ОИЦ – Разград

  Нова брошура за европроектите в Лудогорието на ОИЦ – Разград

  0
  ДЯЛ

  Областният информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и издаде поредна печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Изданието включва информация за проекти по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Региони в растеж” (ОПРР), „Околна среда” (ОПОС), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Храни и/или основно материално подпомагане” (ОПХ), „Добро управление” (ОПДУ) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

  Сборникът съдържа данни за над 50 местни проекта. Половината от тях са приключили, останалите са в процес на изпълнение.

  Екипът на ОИЦ целѝ с написаното да популяризира постигнатото с евросредства в Лудогорието и да помогне на предприемчивите читатели да подготвят качествени и устойчиви проекти.

  Брошурата е предназначена за жителите на област Разград и ще бъде предоставяна на участниците в информационните събития на ОИЦ. Всеки желаещ може да получи безплатно екземпляр на книжката в офиса на ОИЦ, на бул. „България” №34 в гр. Разград.

  Електронен вариант на изданието може да бъде изтеглен оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad

  ОИЦ – Разград продължава да информира настоящите и бъдещи получатели на евросредства до края на програмния период 2014-2020 г.

  ДА направим Заедно Лудогорието по-добро място за живот и бизнес!