дом Новини Държавните обвинители в Лудогорието са внесли 70 наказателни производства през миналия месец

  Държавните обвинители в Лудогорието са внесли 70 наказателни производства през миналия месец

  0
  ДЯЛ

  70 наказателни производства са внесли държавните обвинители в Лудогорието през миналия месец в Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район. Броят на обвинителните активе от тях е 43 срещу 75 обвиняеми лица.

  Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 8, против брака и семейството 2, против собствеността 10, против стопанството 4, против дейността на държавни органи и обществени организации 2.

  Документни престъпления и против реда и общественото спокойствие, по един. Най-висок е броят на общоопасните престъпления – 21.

  Държавните обвинители са внесли 9 предложения за споразумения срещу 9 лица. През месец юли дела и възложени проверки със значим обществен интерес няма, уточняват още от институцията.