дом Новини 38 екипа тръгват по петите на деца, които не посещават училище, вече...

  38 екипа тръгват по петите на деца, които не посещават училище, вече са глобени две семейства от Кубрат и Лозница

  0
  ДЯЛ

  Работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, се проведе днес, съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

  Срещата бе открита от областния управител на Разград Гюнай Хюсмен, който разказа на представителите на институциите, ангажирани с дейностите по връщане в училище на отпадналите от училище деца за Националната среща с Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, на която той присъства в средата на юли.

  На регионално ниво Областният управител апелира към ангажираните в областта на образованието да акцентират върху работата с децата-билингви. Когато не владеят книжовно нито официалния, нито майчиния си език, тяхната реализация е трудна – коментира г-н Хюсмен. Той призова представителите на институциите да работят съвместно за връщане в училище на отпадналите ученици, да начертаят следващите мерки в този процес. Работната част от съвещанието бе ръководена от заместник областния управител Евгени Драганов, който също апелира към екипите, сформирани за дейностите по Механизма, да мобилизират и координират усилията си в полза на каузата децата да се върнат в училище.

  Началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков отчете работата по Механизма през отминалата година, анонсира и започналата подготовка за следващия период. След осъществени 4018 посещения на място е установено, че през 2017 г. отпадналите от училище са 346, 142 са върнати в училище, 2195 са в чужбина, 1091 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 168 са с неустановен адрес. Приложени са различни мерки, предвидени в Механизма, като две от общините – Кубрат и Лозница – са наложили и по една глоба на родители на деца, които не посещават училище.

  На срещата присъстваха представители на общините: Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет и Цар Калоян, на РД“Социално подпомагане“, ОДМВР-Разград, Бюро по труда-Разград, Синдиката на българските учители и на единствената неправителствена организация, откликнала на поканата на Областна администрация – сдружение „ЖАНЕТА“. Ангел Петков изрази благодарност към всички тях за колегиалността и коректността, с които работят техните представители в екипите, които посещават семействата на отпадналите деца.

  На срещата бяха обсъдени добрите практики в работата през отминалата година, както и проблемите, срещани от екипите, и начините за тяхното решаване. Дейностите по Механизма са регламентирани и финансово обезпечени по Постановление на Министерски съвет – стана ясно още на съвещанието.
  Вече са сформирани 38 екипа, които започват работа за предстоящата учебна година.