дом Новини С над 1 млн. лева от европроекти три общини в Лудогорието развиват...

  С над 1 млн. лева от европроекти три общини в Лудогорието развиват социално предприемачество

  0
  ДЯЛ

  През последните няколко месеца местните управи на Кубрат, Завет и Самуил подписаха договори с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на проекти в рамките на процедура ВG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
  Общата стойност на одобрените проекти на общините – бенефициенти възлиза на 1 057 243 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за тях. Целеви групи са хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени.

  Целта на бенефициентите е улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на граждани от посочените рискови групи.
  В рамките на проектните дейности, в трите общини ще бъдат създадени нови социални предприятия с предмет на дейност – озеленяване и благоустройство на общински паркове и градинки, почистване на тротоари, детски и спортни площадки.

  За извършване на тези дейности, се очаква да бъдат наети повече от 80 безработни на длъжностите „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството”. На всички тях първо ще бъде оказана психологическа помощ, а след това ще преминат мотивационно и професионално обучение, с последваща трудова заетост за 12 месеца.

  Новосъздадените предприятия ще имат директори, счетоводители и технически организатори, които ще получават възнаграждения също от одобрените бюджети.

  Проектните дейности ще продължат между 15 и 17 месеца и ще завършат през есента догодина.