дом Новини Проект осигурява работа на над 30 души в община Завет

  Проект осигурява работа на над 30 души в община Завет

  0
  ДЯЛ

  32 души от различни населени места в община Завет ще бъдат назначени по проект за развитие на социалното предприемачество. Бюджетът на проекта е 390 628,00 лв. и ще се изпълнява в рамките на 17 месеца.

  Предприятието ще развива дейности по озеленяване и благоустрояване на територията на общината. Работниците ще бъдат ангажирани с хигиенизиране, извършване на ремонтни дейности в имоти – общинска собственост, поддръжка на обществените паркове, улици, тротоари, междужилищни и междублокови пространства в града и в другите населени места в община Завет.

  Предвижда се Социалното предприятие да стартира своята дейност през септември, като в него, с приоритет ще бъдат наети хора с увреждания с право на работа, безработни младежи или такива с трайни увреждания, младежи от социални заведения, завършили образованието си, безработни самотни родители и безработни над 54-годишна възраст.

  Подбраните първо ще преминат обучение за повишаване на професионалната квалификация, след което ще им се осигури трудова заетост. Половината от тях ще бъдат назначени като „Работник в озеленяването”, а останалите шестнадесет като „Помощник в строителството”.

  Предприятието за озеленяване и благоустройство на ще бъде ръководено от четирима души персонал: директор, счетоводител и двама технически организатори, които също ще бъдат подбрани чрез Бюрото по труда. Предприятието ще функционира, като специализирано звено към местната власт.