дом Новини Разградският депутат Ахмед Ахмедов взе участие в 27-та годишна сесия на парламентарната...

  Разградският депутат Ахмед Ахмедов взе участие в 27-та годишна сесия на парламентарната асамблея на ОССЕ

  0
  ДЯЛ

  Разградският депутат Ахмед Ахмедов присъства в Берлин за 27-та годишна сесия на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Заседанията се провеждат в периода от 7 до 11 юли в сградата на Бундестага, където се събират около 300 парламентаристи от 57 държави-членки от Северна Америка, Азия и Европа, в рамките на общата тема на сесията „Изпълнение на ангажиментите на ОССЕ: Ролята на парламентите“.

  Справянето с теми като кризата в Украйна и около нея, нарастващия популизъм в Европа, продължителните конфликти, въздействието на войната върху околната среда, възстановяването на доверието в ОССЕ и трафика на хора, проекторезолюциите, представени от докладчиците на комисиите, бяха изменени и приети, с допълнителни резолюции, въведени от членовете на ОССЕ и сега ще бъдат включени в Берлинската декларация, която ще бъде гласувана в заключителната- трета пленарна сесия утре от 9.00 до 12.00 часа на обяд, по време на която, наред с други точки от дневния ред, ще бъдат избрани президентът и заместник-председателите на ОССЕ.

  Най-голямото събитие в календара на Асамблеята, годишната сесия се състои от няколко дни срещи с речи и дебати на високо равнище и завършва с приемането на Берлинската декларация. Този политически документ включва препоръки към националните правителства, парламентите и международната общност в областта на политическите въпроси, сигурността, икономиката, околната среда и правата на човека.