дом Новини Признание! Международно отличие от конкурс за трима педагози от Разградско

  Признание! Международно отличие от конкурс за трима педагози от Разградско

  0
  ДЯЛ

  Трима педагози от Разградско с показани видими резултати в дейността си ще бъдат наградени за добри практики в петото издание на престижен международен конкурс на тема „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. Това са секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат д-р Надие Карагьозова за разработка на тема: „Ролята на клуб „Емпатия“, за което ще бъде удостоена със специална награда и грамота за участие с есето на тема „За по-хуманен и мирен свят“; старши учителят Нели Тодорова за есе на тема „Учителят – компас за всеки ученик“ – преподавател в ПГСС “Хан Аспарух“, гр.Исперих и Несрин Талиб за разработка на тема „Значението на извънкласните дейности“ – старши учител в ОУ “Христо Ботев“ в исперихското село Лудогорци , която ще получи индивидуална награда в раздел „Извънкласна дейност 1-12 клас“.

  Разработки за участие в престижния международен форум са изпратени от над 150 учители и специалисти от Центрове за подкрепа на личностното развитие и на приобщаващото образование, както и директори, студенти от педагогическите факултети на ВУЗ, от цялата страна и чужбина. Д-р Надие Карагьозова е единственият представител на Местна комисия с приз, номинирана за идеята й да създаде и обедини деца в клуб, които да подпомагат превантивната дейност на комисията чрез позитивни начинания и подкрепа.

  Награждаването на отличените педагози ще се състои на тържествена церемония, по традация в навечерието на новата учебна година, което ще се проведе в Санаторно-оздравителният комплекс “ Камчия“ като кулминация на петдневен семинар за „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2018г.”, в периода от 26-31 август.

  Форумът се организира ежегодно от Синдиката на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“, под патронажа на Министерство на образованието и науката.