дом Новини Пломбираха канал на мандра в Самуил

    Пломбираха канал на мандра в Самуил

    0
    ДЯЛ

    Експертите на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за налагане на принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие във връзка с нарушения на Закона за водите. Частично е ограничена дейността на дружеството чрез принудително извеждане от експлоатация (пломбиране) на изходящия канал на площадковата канализация. Предприятието е собственост на „Булмилк 1783“ ЕООД в село Самуил, област Разград.До мярката се стигна след няколко последователни проверки, при които са констатирани нарушенията. Дружеството е с отнето от Басейнова дирекция „Дунавски район“ разрешително за заустване на отпадъчни води от производството поради неизпълнения на условията в него. Съставен е и акт за установено по-рано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемник – дере.Наложената административна мярка е постоянна. Операторът се задължава да предава водите от производството си на Градската пречиствателна станция в Разград за третиране. РИОСВ-Русе ще продължава наблюдението и стриктния контрол върху дейността на обекта.