дом Новини Нарушители! В Кубрат билкозакотвител съхранявал 30 тона липа при разрешение за ползване...

  Нарушители! В Кубрат билкозакотвител съхранявал 30 тона липа при разрешение за ползване на 6

  1
  ДЯЛ

  Сериозни нарушения на билкозаготвители в рамките на седмица са установили икспертите на РИОСВ – Русе извършващи дейност в областите Русе и Разград. Проверките са извършени по план и във връзка с множество постъпили сигнали, в т.ч. и от държавни институции, за нерегламентирано добиване на големи количества липов цвят и унищожаване на дървесни видове.

  В град Кубрат билкозаготвител е съхранявал на регистрирана площадка около 30 тона цвят и лист липа, при издадени позволени за ползване 6 тона. В град Сеново са установени 20 тона цвят липа, при разрешени 10.500 тона.

  За установените нарушения на билкозаготвителите са съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лв., за физически и от 200 до 2000 лв., за юридически лица.

  Добиването на цвят и лист от липа се извършва съгласно разрешените количества без да се допуска унищожаване и увреждане на дърветата.