дом Новини Извънредна сесия в Кубрат заради проблема с боклука

    Извънредна сесия в Кубрат заради проблема с боклука

    0
    ДЯЛ

    Днес съветниците в Кубрат се събраха на извънредна сесия на местния парламент във връзка с обявеното бедствено положение заради проблем със сметосъбирането и сметоизвозването в лудогорската община.Една от точките в дневния ред бе свързана с вариант за трайно решаване на създалата се ситуация – създаване на Общинско предприятие „Чистота“, което ще се занимава със сметосъбирането и транспортирането на боклука до депо за отпадъци или преработваща инсталация. Предложението на общинската управа бе одобрено единодушно от общинските съветници с 20 гласа. След гласуването съветникът от „Бъдеще за Кубрат“ д-р Хюсеин Карасюлейман съобщи, че географски близка община е предложила да дари на Кубрат сметосъбиращ камион, който е фактуриран на стойност 80 000 лева и при интерес от страна на местната управа ще предостави информация за връзка с дарителите. Кметът Алкин Неби прие предложението.Заместник областният управител Евгени Драганов, който присъства на заседанието по повод поетия ангажимент на Областния управител на Разград към проблема, приветства създаването на общинското звено и пожела на съветниците това да реши трайно проблема с отпадъците, информират от областната управа. Вече са уведомени Комисията по бедствия и аварии към Министерски съвет, МОСВ и МРРБ.Г-н Драганов коментира пред общинските съветници и още едно тяхно решение от днес, касаещо друга кризисна ситуация в общината. Във връзка със задълженията на ВиК „Меден кладенец“ЕООД към „Енерго Про“ в размер на 2 973 933 лв. община Кубрат ще иска пряко субсидиране от държавата на задължението. „Ще бъде много трудно да се осигури подобна държавна помощ в пълен размер, но трябва да се опитва, ако има бюджетен излишък, държавата може ще помогне“ – заяви заместник областният управител.