дом Новини д-р Надие Карагьозова, съвместно с НЧ“Делиорман 2014г“ организират: УНИВЕРСИТЕТ ЗА РОДИТЕЛИ

д-р Надие Карагьозова, съвместно с НЧ“Делиорман 2014г“ организират: УНИВЕРСИТЕТ ЗА РОДИТЕЛИ

0
SHARE
У Н И В Е Р С И Т Е Т З А Р О Д И Т Е Л И
Образователна инициатива „Час по щастие“ за родителската общност – формиране на педагогическа култура у родителя на д-р Надие Карагьозова, съвместно с НЧ“Делиорман 2014г“

Какви са тревогите на съвременния родител?
Какво означава позитивно семейно възпитание ?
Как се развиват децата днес, в сравнение с поколенията на техните родители?
Как се справяме с проблемното поведение на децата?
Какво трябва да бъде общуването родител-дете? и др. теми и въпроси
ще бъдат дискутирани, коментирани и анализирани по време на срещите.
В университета ще имат възможност да се запишат всички родители – настоящи и бъдещи. Курсът на обучение ще бъде с продължителност 6 семестъра. Всеки курс ще бъде самостоятелен и няма да бъде обвързващ със следващия. Лектор, водещ и ментор на срещите д-р Надие Карагьозова и др.
Първият семестър е напълно безплатен, а останалите ще бъдат с такса от 3 лева.
Университетът ще бъде интересно предизвикателство за всички съвременни родители , които са заинтересовани и имат необходимост от формиране на педагогическа култура, която да ги улеснява в общуването и разбирането с децата им.

Първи семестър:
„Личният пример на родителя – най-въздействащият фактор върху цялостното развитие на детето“
Дата: 16.05.2018г. /сряда/
Час:12:00ч – 14:00ч
Втори семестър ще бъде обявен след края на първи семестър.
За участие в университета с предварително записване на следните телефонни номера:

Хабибе Расим – 0889415400
Биляна Асенова – 0897448296