дом Новини В понеделник почва пролетното хигиенизиране в община Разград

  В понеделник почва пролетното хигиенизиране в община Разград

  0
  ДЯЛ

  В понеделник (16 април), започва традиционното пролетно хигиенизиране в община Разград, което ще продължи до края на месеца. Както и досега, кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации.

  Активно включилите се участници в кампанията се стимулират от Общинската администрация с връчване на материални награди. Във връзка с това е издадена заповед на кмета на Община Разград, съгласно която е определен периода от 16.04.2018 г. до 30.04.2018 г. за пролетно хигиенизиране на населените места в община Разград.

  Със същата заповед на добре представилите се и с най-голям принос в хигиенизирането на населените места на територията на община Разград, са определени награди за първо, второ и трето място за всяка категория „Населени места”, „Училища”, „Детски градини”, „Организации и фирми” и „Гражданско участие”, както следва:

  – първо място /предметна награда на стойност до 300 лв./;

  – второ място /предметна награда на стойност до 200 лв./;

  – трето място /предметна награда на стойност до 100 лв./.

  След обявения период на кампанията за пролетно хигиенизиране на населените места, комисия от Община Разград ще извърши класиране на участниците в хигиенизирането по следните критерии:

  1. За населените места: състояние на обществените озеленени площи; състояние на паркови, градински и детски съоръжения; чистота на уличните платна и прилежащите им площи; постоянно или временно завзети части от общинска земя, тротоари или зелени площи; състояние на обществените и общинските сгради и имоти.

  2. За училища и детски градини: състояние на вътрешните дворове и съоръженията в тях; чистота на прилежащите им улични платна и площи.

  3. За гражданско участие, организации и фирми: принос в облагородяването на териториите за обществено ползване, в това число изграждане на нови или възстановяване на съществуващи паркови и градински съоръжения с траен ефект.

  Награждаването на класираните участници ще се извърши на 09.05.2018г. в рамките на инициативите за отбелязване Деня на Европа.

  Община Разград ще осигури безплатни материали /найлонови чували и ръкавици/ и специализирана техника за транспортиране на отпадъци събрани от териториите за обществено ползване в населените места /междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии/.

  В обявения период заявки за материали и техника ще се приемат в Община Разград тел: 084 /618 186 и „FСCБългария“ ЕООД тел: 084/660 580.

  За най-малките участници в кампанията на 28.04.2018 г. от 9:00 часа в гр.Разград ще се проведе Акция „Бонбони за смет“, като за всеки събран отпадък ще се предостави торбичка с лакомства на следните места: в ЖК “Орел”до сградата на Община Разград; в градинката до хотел „Централ” и в градинката до обръщалото в квартал “Абритус” /Водна централа/.