дом Новини В понеделник стартира кампанията за плащане на местните данъци

  В понеделник стартира кампанията за плащане на местните данъци

  0
  ДЯЛ

  В понеделник (12 февруари) Община Разград започва кампания по заплащане на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Същите се заплащат в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

  Данъкът върху превозните средства за 2018 г. се заплаща също на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври, като на предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

  Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите суми:

  – в брой в стая № 8 – касов салон на Община Разград, находящ се на партера на общинска администрация, както и чрез ПОС терминални устройства;

  – в кметствата на Общината;

  – на касите на ИЗИПЕЙ;

  – по банков път;

  – с пощенски запис в Български пощи.

  Съобщенията за дължимите данъци и такси за 2018 г. ще бъдат доставени до лицата в срок до края на месец февруари от Български пощи.