дом Новини НАП въвежда 4 ПОС терминала в Разград

  НАП въвежда 4 ПОС терминала в Разград

  20
  ДЯЛ

  В началото на февруари в офиса на Националната Агенция по Приходите в Разград ще бъдат въведени 4 ПОС терминала.

  И до момента в банката, обслужваща НАП са били възможни картови плащания, но голямата промяна, която ще настъпи през февруари, идва от това, че вече сметката на НАП, по която ще се плаща чрез виртуален или физически ПОС терминал, ще се заверява буквално за минута. На практика, вече няма да се налага да се чака денонощие или дори повече преди парите да пристигнат. Това ще елиминира хилядите случаи на начисляване на стотинки лихва, заради късно пристигнал превод.

  Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС терминал ще е напълно безплатно.

  От агенцията за приходите в Разград припомнят също, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

  Минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв., а за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2018 – 350 лв.;

  Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 остава 2600 лв.

  От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева.

  Има нов размер на минималния осигурителен доход – 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г.

  От НАП напомнят още на хората, че не трябва да пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.