дом Новини Започна тазгодишния прием на екопроекти към ПУДООС

  Започна тазгодишния прием на екопроекти към ПУДООС

  0
  ДЯЛ

  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите стартира ежегодно провежданата Национална кампания „Чиста околна среда – 2018 г.”, информират от пресцентъра на Областен информационен център-Разград.

  Целта на Кампанията е повишаване на екологичната култура, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у младите хора и гражданите.

  Общини, кметства, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и Обединени детски комплекси (ОДК) от цялата страна ще се конкурират за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

  За тазгодишната кампания Управителния съвет на ПУДООС е заделил 3 500 000 лева. Средствата ще бъдат разпределени, както следва:

  1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с вкл. ДДС за един проект. Средствата за цялата страна са общо 2 300 000 лева.

  2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 5 000 лв. с вкл. ДДС за един проект. Средствата за цялата страна са общо 1 200 000 лева.

  Крайните срокове за подаване на проектните предложения са:
  • За училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – 16 февруари 2018 г.
  • За общини и кметства – 2 март 2018 г.

  Условията и критериите за участие в конкурса са разписани в Приложение 1 и Приложение 2, които могат да се изтеглят оттук:
  http://pudoos.bg/2018/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%E2%80%93-2018-%D0%B3-%E2%80%9D/.

  Конкурсните проекти трябва да се изпращат до деловодството на ПУДООС (гр. София 1000, ул. „Триадица” №4) само по пощата, с обратна разписка или по куриер.