дом Новини Микрокредити с евросредства за нови и съществуващи фирми

  Микрокредити с евросредства за нови и съществуващи фирми

  1
  ДЯЛ

  На среща с представители на фирми, безработни и други заинтересовани лица от региона, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград представи първия финансов инструмент за подкрепа на бизнеса в страната през настоящия програмен период 2014-2020 г.

  В средата на миналия месец „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, наречен още  Фонд на Фондовете сключи първите си споразумения (http://fmfib.bg/bg/news/50-fondat-na-fondovete-podpisa-parvite-si-sporazumeniya-s-finansovi-posrednitsi) със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те са с избраните чрез процедура за обществена поръчка финансови посредници „Микрофонд” АД и „СИС Кредит” АД. И двете дружества са небанкови финансови институции, които вече предоставят средства под формата на микрокредити, предназначени за стартиращи и съществуващи фирми. Договорените средства с тях възлизат на 3,4 млн. лева за цялата страна.

  Основните параметри на Финансовия инструмент са следните:

  • Размер на кредитите – от 5 000 лева до 48 895 лева.

  • Срок на кредита – до 10 години.

  • Възможност за гратисен период по главницата – до 2 години.
  Сред допустимите за финансиране дейности са:

  • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието/самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност.

  • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността.

  • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.
  Кредитополучатели могат да бъдат:

  • Стартиращи предприятия.

  • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи на възраст до 29 години).

  • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).
  Основни предимства на микрокредитите по ОП „Развитие на човешките ресурси” :

  • Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – от 2,9% до 7,2%.

  • Благоприятни условия за покритие с обезпечение.

  • Осигуряване на възможности за дългосрочно финансиране – до 10 години.

  • Достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства.

  Интересуващите се могат да получат подробна информация за условията да ползват  микрокредити директно от двете финансови институции, които имат представители в Разград.