дом Новини Надие Карагьозова: Ще се учим с „Усмивко и сърдитко“

  Надие Карагьозова: Ще се учим с „Усмивко и сърдитко“

  0
  ДЯЛ

  Наръчник за взаимодействието между деца, родители и учители представи секретарят на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат Надие Карагьозова. Изданието беше представено вчера в Детския отдел на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград. В книжката „Малки стъпки, големи ползи“ е синтезиран нейният дългогодишен професионален опит в работата с деца. 

  Наръчникът отправя позитивни послания към деца, родители и учители, които са обособени в три части – „Родителството – предизвикателство и мисия“, „Училището – дом на знанието, на приятелствата и на най-хубавите спомени“, „Аз съм част от позитивната промяна, бъди и ти“.

  Първата акцентира върху необходимостта от изграждане на силна емоционална връзка между родителите и техните деца,„Защото едно дете се формира първо в семейството – личният пример на родителя остава най-въздействащия фактор, и когато връзката е много силна и иградена още в детството, тази връзка дава добри резултати.“, споделя Карагьозова. Втората част насочва вниманието към училищната среда и сътрудничество между всички участници в образователния процес: „Тук е изведена и ролята на съвременният педагог – лидер на промяната като вдъхновител, който непрекъснато да насърчава, да мотивира, да провокира детето към интелектуално любопитство.“, а третата включва послания, които са писани от децата от клуб „Емпатия“, участващи в превантивните дейности на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетнитеи непълнолетните деца. Те дават своите предложения как заедно можем да направим светът по-приятно място, в което да живеем в мир, разбирателство и хармония.

  Тя запозна присъстващите с образователният модел „Усмивко и сърдитко“ за снижаване на агресивността при деца от 5 до 7 годишна въраст. Моделът, който е част от нейната дисертация, включва законови стимули за позитивна подкрепа и оценяване на поведението на детето и осем образователни игри за разширяване на емоционалната интелигентност. Образователният подход, който се разработва за пътви път, ще бъде популяризиран на кръгли маси и работни срещи, като ще бъде представен пред педагогическата общност в областта.