дом Новини ​В какво се инвестират привлечените в Разградско евросредства 

  ​В какво се инвестират привлечените в Разградско евросредства 

  0
  ДЯЛ

  На среща с представители на местни, регионални и национални медии екипът на Областния информационен център представи напредъка в изпълнението на европрограмите в Разградска област и отчете своята дейност през 2017-та година.
  От началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, по оперативните програми са сключени 117 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 66 924 227 лева, като реално изплатените средства по тях са 17 273 150 лева.

  Пет проекта с общ бюджет 35 730 494 лева са за инвестиции в инфраструктурата. Изплатените средства по тях са в размер на 7 796 148 лева. Проектите са насочени към управление на депонираните отпадъци в общините от областта, рехабилитацията на второкласния път Разград – Търговище, подобряването на градската среда и социалната инфраструктура.

  Чрез 31 проекта на обща стойност 8 780 109 лева (с изплатени 4 364 838 лева) се усъвършенстват съществуващи и се създават нови услуги. Подобрява се качеството на живот на децата и възрастните с увреждания. Безработни младежи са мотивирани да повишат квалификацията си и им е осигурена работа. Във всички общини от областта е осигурен топъл обяд на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни.

  В сферата на образованието се обновява материално – техническата база и се прилагат мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини. Осъществяват се дейности за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и на техните семейства. Развиват се уменията за учене, творческите и спортните способности на учениците, подпомагат се такива с обучителни затруднения. 61 проекта на обща стойност 13 830 219 лева са насочени към инвестиции в образованието. Досега изплатените средства са 1 925 488 лева.

  Двадесет проекта на обща стойност 8 583 405 лева са в подкрепа на бизнеса. Те са за технологична модернизация и разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и подобряване условията на труд във фирмите. Безвъзмездна помощ получават и предприятия за създаване на нови работни места и квалификация на персонал. Изплатените средства на бенефициентите възлизат на 3 186 676 лева.

  Програмата за развитие на селските райони финансира 77 договора с общ бюджет 23 443 435 лева.

  Модернизиране на стопанства и предприятия за преработка и реализация на земеделски продукти са целите на инвестициите, насочени към частните производители и преработватели. Те са за доставка на техника за отглеждане на зърнени култури и трайни насаждения, строително-монтажни работи в сгради за животновъдство, оборудване на предприятия за заготовка, преработка и съхранение на продукция. Проектите са 25, на обща стойност 10 224 591 лева.

  45 млади земеделски производители и малки стопанства в региона са получили стартова помощ за развитие своя бизнес на обща стойност 1 887 347 лева.

  Общини, читалища и местни поделения на вероизповеданията изпълняват 5 проекта за създаване и подобряване на дребна инфраструктура, поддържане и възстановяване  на културното и природното наследство, като общият размер на безвъзмездната помощ е 2 187 897 лева.

  На територията на област Разград има две одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР): на Местната инициативна група (МИГ) Исперих и на МИГ Завет – Кубрат. В двете стратегии е предвиден общ бюджет за финансиране на малки проекти в размер на 8 165 700 лева, които да се изпълнят на териториите на общините Исперих, Завет и Кубрат. Проектите ще бъдат насочени към развитие на балансирано и конкурентно производство, преработка на селскостопански и горски продукти, местни неземеделски икономически дейности, включване и интегриране на уязвими и маргинализирани групи, подобряване на социалната, образователната и културна инфраструктура.

  Екипът на ОИЦ направи отчет на извършеното през отиващата си 2017 година. Проведени са 41 информационни събития с 1061 участници, 883 посетители в офиса на центъра са получили отговори на 984 поставени въпроси, свързани с условията за кандидатстване с проекти по европрограмите. Проявите на ОИЦ са отразени в 334 публикации в печатните и електронни медии, 104 от тях са поместени в Единния информационен портал www.eufunds.bg/razgrad. Над 300 са участвалите деца, младежи и възрастни жители и гости на града в проведената за шести път кампания „Дни на Европа в Разград”.

  Екипът на ОИЦ се включи в общата инициатива „Заедно за Европа” на мрежата от 27 информационни центъра в България, част от кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2017”. В рамките на инициативата се проведоха фотоконкурс „Лудогорието в ЕС: 10 години по-късно”, Дни на отворените врати по европроекти в 7-те общини на областта и Граждански диалог „Как еврофондовете променят живота на хората от Лудогорието?”.

  Шестима местни младежи участваха в инициатива „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria, от която ОИЦ – Разград традиционно е част. Те проведоха еднодневен стаж като „експерти по европрограмите” изпълнявайки услугите, които се предоставят безплатно на граждани, фирми и организации.

  111 участници в кампанията „Еколято 2017” посетиха офиса на ОИЦ и научиха за възможностите, които предоставят европейските програми в България до края на 2020 година.

  Христина Русева, началник на отдел „Програми и проекти” в Община Разград и ръководител на проекта за функциониране на ОИЦ, представи информация за изпълнението на проектите, по които Общината е бенефициент на средства от европрограмите към момента.

  В края на срещата представителите на медиите получиха рекламни и информационни материали на ОИЦ – Разград с пожелания ползотворното сътрудничество да продължи и през следващата година.