дом Новини Среща с граждански организации и фирми в ОИЦ-Разград 

  Среща с граждански организации и фирми в ОИЦ-Разград 

  0
  ДЯЛ

  Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград вчера проведе среща с представители на неправителствени организации и фирми от областния град. 
  Участниците се запознаха с предстоящите за обявяване процедури от Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. на европрограмите, съфинансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България. 

  От представеното стана ясно, че догодина потенциалните бенефициенти от Лудогорието – предприятия, общини, НПО, училища, земеделски производители и стопани ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа относно: стартиране на собствен бизнес, внедряване на иновации, подобряване на производствения капацитет, развитие на социални услуги и туристически атракции, обучение на педагогически специалисти, както и за модернизиране на земеделски и неземеделски дейности. 

  Присъстващите получиха информация как да разработят своите проектни предложения, с които да успеят да привлекат финансиране за намеренията си.

  Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.