дом Новини Общински съвет Разград с нов председател

  Общински съвет Разград с нов председател

  104
  ДЯЛ

  Днешното заседание на общинския съвет в Разград започна със смяна на Председателя на местния парламент.

  Докладната за Прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет-Разград и избор на нов Председател бе внесена в дневния ред на заседанието за разглеждане по извънредния способ.

  В мотивите на общинските съветници подкрепили искането внесено от Елка Неделчева за предсрочно прекратяване пълномощията на досегашния председател е посочено, че е налице не добра организация, както и в работата на Постоянните комисии. Също се упомена, че съветниците не биват уведомени и научават в последствие за постъпилите актове и решения, визирайки и последното от  Административен съд – Разград.

  Двете предложения бяха гласувани разделно, след като бе избрана комисия от шестчленен състав, образуван от по 1 представител от всяка политическа група и един независим съветник.

  На провелото се тайно гласуване от присъстващите общо 33 общински съветници,  14 гласуваха „За“, 15 „Против“, „въздържали се“- няма. Една бюлетина се оказа недействителна.

  За нов председател на ОбС-Разград бяха номинирани Стоян Ненчев и досегашната ръководителка на местния парламент Надежда Радославова.

  На провелото се второ тайно гласуване, със 17 действителни гласа „За“, подкрепен от новосформираното мнозинство от общински съветници от БСП, ДПС, Реформаторски блок и независимата Милена Орешкова, за нов председател на Общински съвет – Разград бе избран адв. Стоян Ненчев.