дом Новини Държавата отпусна очакваната помощ за пчеларите

  Държавата отпусна очакваната помощ за пчеларите

  0
  ДЯЛ

  Държавата отпусна очакваната помощ за пчеларите, след като производителите на мед излязоха на протест пред Министерството на земеделието с призив за подпомагане от държавата.

  От началото на следващата седмица до 1 декември пчеларите ще могат да подават заявления за държавна помощ  „де минимис“  в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ .  Отпуснатите от държавата средства са 2,4 млн. лева.
  Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително. Ако отглеждат повече пчелни семейства, могат да се включат в държавната помощ само за първите 200. Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

  Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата  „де минимис“  не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години.

  Размерът за подкрепата на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване.  . Срокът за изплащане на помощта е до 18 декември т. г.

  Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани до 29.09.2017 г., по реда на Наредба 3 от 1999 г.