дом Новини Сериозни нарушения при поддръжката на язовирите са установени в Разградска област

  Сериозни нарушения при поддръжката на язовирите са установени в Разградска област

  0
  ДЯЛ

  Резултатите от последните проверки на състоянието на водните обекти и проводимостта на речните корите в област Разград обяви на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия главният експерт в Областна администрация Тодор Крушевски. Проверките бяха извършени през октомври от Междуведомствена комисия, назначена от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен.

  Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Евгени Драганов, в него участваха представители на общинските администрации и Общинските съвети в област Разград, както и на териториални структури на държавни институции, съобщават от пресцентъра на областната управа.

  От доклада от инспекциите на язовирите стана ясно, че при голяма част от водоемите има нарушения по отношение на поддръжката им. На собствениците са издадени предписания за отстраняване на нередностите. Сроковете за изпълнение са различни в зависимост от нарушенията, различни са и санкциите при неспазване на предписанията, като най-големите са между 10 000 и 50 000 лв., налага ги Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.

  За втори път след пролетта на тази година се проверяват всички водоеми, а не само потенциално опасните, това е ново законово изискване – обясни Тодор Крушевски. Според доклада в най-лошо техническо състояние е язовир Юпер, стената му филтрира, няма достъп до основния изпускател, не е ясно дали изобщо има такъв, предписанието е да бъде източен до мъртъв обем. Подобно е състоянието и на язовир Бисерци, който също трябва да бъде източен. Неизправни са короните на четири язовира – Владимировци, Исперих, Юпер и Бисерци. Неизправни въздушни откоси имат язовирите Кара Михал, Исперих, Китанчево, Подайва, Каменово, Богданци, Сейдол-1, Сейдол-2, Синя вода, Хърсово. Неизправен е водният откос на язовирите Звънарци, нарушена е бронята на Синя вода, обрасли с дървесна и храстовидна растителност са язовирите Кара Михал и Крояч. Неизправни са основните изпускатели на язовирите Китанчево, Китанчево-2, Бисерци, Юпер, като двата язовира в Китанчево умишлено са запушени с бетон, а Бисерци е затрупан със земна маса. Неизправни са преливниците на язовирите Владимировци, Богданци и Голям извор, както и бързотокът и енергоносителят на Звънарци.

  Стената на язовир Хърсово е частна собственост и собственикът е монтирал на стената двуетажно бунгало, поставено на метална конструкция. Предписанията са то да  демонтира. Всички общини са сключили договор с оператори с изключение на община Исперих – сочи още докладът.

  С намалена проводимост е река Топчийска в регулацията на село Топчии, където са поставени  надлъжно тръби, служещи за мост за преминаване между двете махали. В участък в регулацията и извън регулацията в Побит камък са натрупани наноси и при обилни валежи се наводняват крайните жилищни постройки на  селото.

  В края на регулацията и извън регулация по посока язовир Каменово са отложени наноси, поради което е намалена проводомостта й. С намалена проводимост в отделни участъци са реките:  Крапинец, Топчийска и Съзлъка. Речните легла са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. В отделни участъци на. Съзлъка и Топчийска има натрупани наноси.Не се спазват предписанията за почистване на речните легла поради факта, че за целта не се отпускат финансови средства. Поради тази причина от много години не са изпълняват предписанията – констатира още комисията. Не са изпълнени и указанията за премахване на положени тръби по река Топчийска в регулацията на село Топчии.

  На заседанието на Областния съвет директорът на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград Емилиян Станев обяви данни за създаването и функционирането на доброволните формирования в седемте общини в област Разград. По думите му областта е сред най-активните в страната по този показател. Регистрирани са 7 формирования с 91 доброволци, от които 90 са преминали първия модул на обучение, 72 – втория, а 52 – третия. Най-много са доброволците в Исперих – 25, в Кубрат са 15, в Завет и Лозница – по 14, в Разград и Самуил – по 10. На заседанието стана ясно, че при напълно окомплектовани доброволчески отряди в общини, в които няма пожарни служби, съществува възможност да им се предостави пожарен автомобил.