дом Новини ​Кметът на Разград инспектира почистването на речното корито на река Топчийска

  ​Кметът на Разград инспектира почистването на речното корито на река Топчийска

  0
  ДЯЛ

  Община Разград започна в сряда почистването на коритото на река Топчийска, съобщиха от общинската администрация. Процесът по изпълнението бе проверен на място, вчера, от кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.
  Действията се наложиха, тъй като речното корито на реката в регулация е обрасло с храстова и тревна растителност  и е затлачено от отложени наноси. Това създава предпоставки за намаляване проводимостта, повишаване на водното ниво при преливни води и причиняване на наводнение на къщи и селскостопански постройки в заливните зони. Средствата за изпълнение са от общинския бюджет, планирани за превантивни дейности за недопускане на аварийни ситуации.

  Превантивните мерки са предприети с цел повишаване на проводимостта и недопускане на предпоставки за наводнения  и причиняване на възможни щети на имоти.

  Река Топчийска е с обща дължина на корекцията /дигата/ 10.175км. Стопанисва се от „Напоителни системи“ЕАД-клон „Долен Дунав“ извън регулация, а участъците в регулация в село Топчии се стопанисват и поддържат от община Разград.

  От читателя