дом Новини Отпуснаха средства за ремонт на покрива на джамията „Ибрахим паша“

  Отпуснаха средства за ремонт на покрива на джамията „Ибрахим паша“

  6
  ДЯЛ

  След писмо за подкрепа от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен и мотивирано искане на Районно мюфтийство-Разград Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет отпусна средства за ремонт на покрива на джамията „Ибрахим паша“, която още през 1927 г. е обявена за „народна старина“, а от 1973 г. е архитектурно-строителен паметник на културата – съобщават от пресцентъра на областна администрация Разград.

  Ще припомним, че през август тази година Областна администрация-Разград възложи на фирма „ТТ-конструкт“-Разград да извърши почистване на сградата от дървесна и храстовидна растителност. Г-н Хюсмен лично се качи на автовишка и извърши оглед на покрива на културния паметник. Заради установените нарушения по покривната конструкция започнаха действия по осигуряване на средства за извършване на спешни мерки, изразяващи се в укрепване на оловните обшивки по сградата за предотвратяване на течове и с цел опазване на културното наследство. Официалното искане към Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за неотложни укрепителни дейности е отправено от Районно мюфтийство-Разград на 4 октомври 2017 г. То е придружено от писмо за подкрепа, подписано от Областния управител Гюнай Хюсмен. Средствата в размер на 20 000 лв. са преведени днес, 26 октомври. Предстои ремонтните работи да се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство и да се възложат на специализирана за подобни дейности фирма. Целта е ремонтът да се извърши преди настъпването на зимния период, за да се спрат течовете от покрива и да се предпази сградата от сериозни увреждания вследствие на тежките метеорологични условия.

  Като част от последователната си политика по отношение на опазване на културното-историческото наследство Областният управител Гюнай Хюсмен ще продължи да търси варианти за допълнително финансиране за реставрация на паметника на културата в центъра на областния град.

  От читателя